Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - URBAN KOVO s.r.o.

Projekt OPPIK

Díky spolufinancování EU realizujeme v rámci OPPIK projekt „PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - URBAN KOVO s.r.o. - CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0006985.“, který je zaměřen na udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví na stroje vyráběné firmou URBAN KOVO s.r.o..

Projekt inovace štěpkovačů

Projekt OPPIK

Díky spolufinancování EU realizujeme v rámci OPPIK projekt „Inovace štěpkovačů - CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007402". Cílem projektu je za pomoci provedení zkoušek dle technických norem ČSN, EN inovovat štěpkovače, vyráběné společností URBAN KOVO s.r.o..

Projekt "Marketing Urban Kovo" je spolufinancován Evropskou unií

 

 Projekt OPPIK

Stručný popis projektu:

Firma URBAN KOVO s.r.o. vznikla roku 2011. Mezi hlavní činnosti společnosti patří výroba a prodej štěpkovacích strojů. Teritoriálně chce firma více expandovat mimo ČR. Aktuálně je přibližně 46% výrobků prodáno na domácím trhu. Firma má v plánu tento poměr měnit ve prospěch exportu do zahraničí. Dynamiku této expanze reprezentuje cca 35% nárůst objemu vývozu, a to za poslední tři roky. Účast na vybraných zahraničních veletrzích tyto plány pomohou přeměnit v realitu.

Cíle projektu:

Úspěšná expanze firmy na zahraniční trhy. Aktuálně je přibližně 46 % výrobků prodáno na domácím trhu. Firma má tak v plánu tento poměr ještě výrazněji měnit ve prospěch exportu do zahraničí, ale současně zachovat či navýšit absolutní výši tržeb na domácím trhu. Firma chce především rozšířit působnost na německém, maďarském a britském trhu. Dále pak expandovat na trh italský. Celkový export by se měl zvýšit až na 65% obratu.

Výsledky projektu:

Celkové tržby by měly rok od realizace projektu vzrůst a do roku 2019 se celkově zvýšit o cca 20 % (konzervativní odhad). Menšinový podíl tržeb je nyní alokován na území České republiky, zde firma počítá spíše s mírným růstem. Zaměření na export se na evropských trzích projeví ve zvýšení o cca 20 % a ve vývozu do třetích zemí se počítá s přibližně 50% nárůstem tržeb.