Projekt PRV

Z projektu byl financován nákup hydraulického ohraňovacího lisu AD-R 30175.