Projekt ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Projekt ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Název projektu:  Upevnění pozice firmy URBAN KOVO s.r.o. na trhu
Výše dotace: 61 000 Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj
Předmět projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu nabídky firmy URBAN KOVO s.r.o. a tím upevnit její pozici na trhu. Obsahem projektu je tvorba úplně nových webových stránek, které budou nabízet tyto služby - lakování, CNC obrábění, ohraňování, svařování a případně i další činnosti.