URBAN TR75

Štěpkovač za traktor do průměru 80 mm.

Štěpkovač (špalíkovač) URBAN TR75 je nesený na tříbodovém závěsu traktoru. Je určený především pro malotraktory, ale lze ho bez problémů používat i za silným traktorem. Optimální výkon traktoru je 25 hp a více, minimální výkon je 15 hp. 

TR75 se od typu TR70 liší použitím předřazeného řemenového převodu. Řemeny tlumí rázy a zároveň plní funkci přetěžovací spojky, která u tohoto typu není potřeba. Velká řemenice slouží jako setrvačník, což také přispívá k tlumení rázů a klidnějšímu chodu. Kroutící moment na kardanu je u TR75 poloviční ve srovnání s TR70 (při stejném průměru větví).

 

Holzhacker für Traktor bis zu einem Durchmesser von 80 mm.

Holzhacker URBAN TR75 ist am Dreipunktschlepptau eines Traktors getragen. Es ist vor allem für die Kleinschlepper beabsichtigt, aber es kann problemlos auch hinter einem starken Traktor benutzt werden. Die optimale Leistung des Traktors beträgt 25 PS oder mehr, die minimale Leistung beträgt 15 PS.

TR75 unterscheidet sich vom Typ TR70 durch die Verwendung des Vorausriemenantriebs. Die Riemen absorbieren Stöße und zugleich erfüllen die Funktion einer Überlastkupplung, die für diesen Typ nicht benötigt ist. Große Riemenscheibe dient als Schwungrad, das auch Dämpfung und leiseren Betrieb beiträgt. Das Drehmoment auf der Kardanwelle ist bei TR75 halb, verglichen mit TR70 (mit dem gleichen Durchmesser der Äste).

 

  • URBAN TR75 - Verze s dvojitým pytlovačem na rašlové pytle. 
  • URBAN TR75 - mit Doppelvorrichtung für Netzsäcke

Mehr Informationen über Holzhacker TR75 incl. verschiedene Varianten finden Sie unter Produkte.