Projekt OPPIK

Díky spolufinancování EU realizujeme v rámci OPPIK projekt „PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - URBAN KOVO s.r.o. - CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0006985.“, který je zaměřen na udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví na stroje vyráběné firmou URBAN KOVO s.r.o..